İNSANİ YARDIM

İnsani yardım, insana odaklanan ve insani krizlerde ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek amacıyla yapılan çabaları ifade eder. Doğal afetler, savaşlar, iç çatışmalar, göç, yoksulluk ve diğer insani krizler gibi durumlarda acil müdahale sağlamayı, temel ihtiyaçları karşılamayı ve insanların hayatını kurtarmayı hedefler.

Yaşam İnsani Yardım Derneği olarak İnsani Yardım faaliyetlerimiz dünyanın bir çok yerinde ve ülkemizde devam etmektedir. Gıda, su, barınma, tıbbi yardım, hijyen malzemeleri, psikososyal destek, eğitim ve diğer temel ihtiyaçlar hususunda gücümüz yettiği kadar kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz.

Yüce Yaratan biz kullarına her daim iyilik üzere olmamızı emretmektedir. Bu emrin gereği olarak, nefsine ve şeytana teslim olmuş kimselerin sebep olduğu savaş, sömürü, gasp vs. gibi kötü emellerinin doğurmuş olduğu açlık, sefalet, modern kölelik, maddi-manevi yoksullukla mücadele etmek hepimizin görevidir.

Yüce Yaratan: “Onlar bollukta da darlıkta da Allah (Teâlâ) yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah (Teâlâ) işini güzel yapanları sever,” (Âl-i İmrân, 3/134.) buyurmaktadır.

  Yine, âlemlere rahmet Peygamberimiz (aleyhi’s-Salêtu ve’s-Selâm): “İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır,” (Buhârî, Meğâzî, 35.)