FİTRE VE FİDYE

FİTRE

FİTRE (SADAKA-İ FITIR) NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?

Halk arasında fitre denilen sadaka-i fıtır, Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka, artıcı olma ve üzerinden bir yıl geçme şartı aranmaksızın nisap miktarı mala sahip bulunan her Müslüman'ın vermesi vacip olan mali bir ibadettir. Fitre, insan fıtratındaki yardımlaşma ve dayanışmanın bir gereği olarak insan bedeninin zekâtı kabul edilmiştir. Bu nedenle fitreye, “can sadakası” veya “beden sadakası” da denilmektedir. Diğer taraftan fitre, yoksulların ihtiyaçlarının giderilmesinde, bayram gününün neşesinden onların da istifade etmelerinde önemli bir rol oynar.

KİMLER FİTRE (SADAKA-İ FITIR) VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Fitre, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman'a vaciptir. Bireyin fitre ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak fitrede, zekâtta öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.

FİTRE (SADAKA-İ FITIR) NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olmakla birlikte, Ramazan ayı içinde de verilebilir. Hatta fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için, bayramdan önce verilmesi daha iyidir. Ancak Bayram sabahına kadar fitre verilmemiş ise, Bayram günlerinde ödenmesi gerekir. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir.

FİTRE (SADAKA-İ FITIR) KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLEMEZ?

Fitre, zekât verilebilecek kimselere verilir. Zekât verilmesi caiz olmayan kişilere fitre de verilmez.

FİDYE

Oruç tutmakla yükümlü olan kişilerin, sağlık sorunları  nedenlerle oruçlarını tutamadıkları ve sonrasındada orucu kaza edemeyecek olan müslümanların her bir ocuç için bir fitre miktarını yoksullara vermesidir. Fitre ve Zekat verilebilen kimselere verilir. Ramazan ayı için her bir güne 1 fitir sadakası hesaplanarak yani 30 fitre değerinde verilir.