EĞİTİM

Yaşam İnsani Yardım Derneği olarak ahlaklı ve imanlı gençlerin yetişmesinin öneminin farkındayız. Bu sebep ile kız ve erkek talebelerin, Kur'an Kurslarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Türkiye ve Afrika ülkelerinde hizmet eden hoca ve talebelere yardımlarınızı ulaştırıyoruz.

Hafızlık Talebesi Kimdir ?
Kur’ân-ı Kerimin tamamını ezberleyene hafız denir. Arapçada korumak, ezberlemek manasındaki “hıfz” kökünden türemiş bir sıfat olan hafız, Kur’ân-ı Kerimi ezberleyen ve hafızasında koruyan kişidir. Hafız olmaya çalışan gençlerimiz Hafızlık talebesidir.

Hafızlık Ve İlim Talebesinin Önemi
Hafızlar, Peygamberimizin (a.s.m.) özel iltifatına mazhar olan insanlardır:
“Hafız olup da Kur’ân okuyan kimse meleklerle beraberdir” hadisinde bildirildiği gibi, hafız her an meleklerle birlikte, meleklerin arasında, meleklerle iç içedir. Çünkü meleklerin en çok ilgi duydukları olay, Kur’ân’ın okunduğu ve dile getirildiği yerlerdir. 
Kur’ân’ı beynine nakşeden ve kalbine yerleştiren hafızlar, hem dünyada şerefli ve saygın insanlardır, hem de âhirette akrabalarına ve yakınlarına şefaatçi olacaklardır. Bu müjdeyi Efendimiz (a.s.m.) şu sözleriyle verirler:
“Kim Kur’ân okur ve onu ezberler, helâlini helâl kılar ve haramını haram kılarsa, Allah, bu Kur’ân sebebiyle onu Cennetine koyar ve ailesinden Cehenneme girmeyi hak eden on kişiye şefaat hakkı tanır.”

Peygamberimiz (s.a.v) “Alimlerin Abid’e üstünlüğü, dolunay gecesindeki ayın yıldızlara üstünlüğü gibidir..” buyurmuştur. (Ebu Davud-ilim 12), “İlim öğrenmek her Müslümana farzdır.” (İbni Mace-İmam Ahmed).
“Allah içinizde iman edenleri yüceltir; bunlardan kendilerine ilim verilmiş olanların kat kat derecelerle yükseltir.(Mücadele suresi 11).
“(Habibibim) de ki; hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?(Zümer suresi 9)

Ben Nasıl Hafız yetiştirebilirim ?
Benim de bir yaşayan Kuran’ım olsun isterseniz bizimle irtibata geçebilir ve Hafızlık yapacak bir yoksul talebenin masraflarını üstlenerek bir hafız yetiştirme sevabına nail olabilirsiniz.