İNSANİ YARDIM

Yüce Yaratan biz kullarına her daim iyilik üzere olmamızı emretmektedir. Bu emrin gereği olarak, nefsine ve şeytana teslim olmuş kimselerin sebep olduğu savaş, sömürü, gasp vs. gibi kötü emellerinin doğurmuş olduğu açlık, sefalet, modern kölelik, maddi-manevi yoksullukla mücadele etmek lazımdır.   

Yüce Yaratan: “Onlar bollukta da darlıkta da Allah (Teâlâ) yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah (Teâlâ) işini güzel yapanları sever,” (Âl-i İmrân, 3/134.) buyurmaktadır.

Yine, âlemlere rahmet Peygamberimiz (aleyhi’s-Salêtu ve’s-Selâm): “İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır,” (Buhârî, Meğâzî, 35.)

  • Okunma : 1.018